• 08508400663
  • Türkçe
  • English
  • German
  • Arabic
  • Russian

KOBİ DANIŞMANI

KOBİ Danışmanı  terimi 2019 yılından önce ülkemizde pek kullanılamazken yapılan görüşmeler neticesinde kosgeb tarafından deklare edilmesine binaen hayatımıza katılan ünvanlardan olmuştur.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile KOBİ’ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla yeni bir sistem oluştudu. KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili durumlar açıklandı. KOBİ’lerin sağlıklı bir şekilde rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasını Yayımlanan yönetmelik ile KOBİ Rehberliği ve Danışmanlığı Sistemi’ni getirdi. Bu sistem ile KOBİ’ler, kuralları belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş bir alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti almış olacak.
KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri sistemi ile birlikte KOBİ’lerin KOSGEB destek programlarından daha etkin yararlanacağını  “KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkması. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanması ve kalitenin yükselmesi bekleniyor.
KOBİ rehberlerinin ve teknik danışmanların nitelikleri, sunacakları hizmetler, yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin esasların yer aldığı yönetmeliğe göre KOBİ rehberi olmak isteyenlerde  aranacak şartlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak olunca Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Kobi Danışmanı Seviye 6 Mesleki Yeterlilik sınavları yaparak kobi danışmanı belgesi almak isteyen danışmanlar ilgili kuruma başvuru yaparak sürece dahil oldular.

KOBİ danışmanı ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.
KOBİ danışmanı; çalıştığı kurumların satış, personel, iş sağlığı ve güvenliği, ekonomik durumu gibi birçok süreçte çalışır. Rakiplerin pazar paylarını araştırır, çalıştığı kurum ile ilgili finansal analiz yapar, KOBİ ye her türlü süreçte danışmanlık hizmeti verir.
KOBİ danışmanı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesini sağlar. Danışmanlık süreci, genellikle iş kurulmadan önceki hazırlık döneminde başlar, hali hazırda iş kurmuş KOBİ’lerin durumunu analiz etmek ve onları bir adım ileriye götürmek amacını da taşımaktadır. KOBİ danışmanlığı, mevcut iş durumunun analizini yapabilir, iyileştirme için gereken ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak adımları gerçekleştirebilir ya da çalışmaların iş güvenliği, sürdürülebilir olması gibi konularda da tam destek sağlayabilir.
KOBİ danışmanı KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazandıran kişidir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sınav yapmaya yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu olan  Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Kobi Danışmanı Seviye 6 Mesleki Yeterlilik Teorik ve Uygulama sınavlarını geçenler MYK Belgesi almaya ve Kobi Danışmanı olarak çalışmaya hak kazanırlar. 
KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri MYK Kobi Danışmanı Belgesi ile kanıtlamalarına imkân sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Sınavlar, Kobi Danışmanı- Seviye 6 Ulusal Yeterliliği (11UY0251-6) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (   A1/T1,A2/T1, A3/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve  A3/T5) ve performansa dayalı sınav (A3/P1, A3/P2, A3/P3, A3/P4 ve A3/P5) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
MYK Yeterliliğinin elde edilmesi Kobi Danışmanı - Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların, Ulusal Yeterlilikteki 3 zorunlu yeterlilik birimi A1/T1, A2/T1, A3/T2, A3/T3, A3/T4 ve A3/T5) için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
Kobi Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu Ulusal Yeterlilikte belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında; en az beş (5) farklı KOBİ’ye ve her KOBİ’ye yüz yirmi (120) saatten az olmamak üzere toplamda en az altı yüz (600) saat KOBİ Danışmanlığı hizmeti verdiğine dair resmi kayıt ile (KOBİ’lerden alınan referans belgeleri ve faturalar ile diğer ilave belgeler) belgelendirmesi,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan A3 yeterlilik birimi için tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlar sonucunda başarılı olması.
Yukarıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın